Swift Programlama – Strings

Strings (Stringler)

Metin her yerdedir. Reklam panolarında, sosyal medyada, faturalarda ve tahıl kutularında bulacaksınız. Bu nedenle, metnin dünyanın her yerinde olduğu gibi programlamada da hayati bir öneme sahip olması şaşırtıcı olmamalı.

Bu derste, String türünü kullanarak metni nasıl oluşturacağınızı ve depolayacağınızı öğreneceksiniz. İki  string i karşılaştırmanıza, bir dizedeki belirli karakterlere erişmenize ve değerleri ekleme ve kaldırmanıza olanak tanıyan çeşitli String yöntemleri öğreneceksiniz.

Ne Öğreneceksin

  • Bir dize nasıl bildirilir
  • İki dizgiyi karşılaştırmak
  • Bir dize içindeki belirli karakterlere nasıl erişilir?

Merhaba, dünya!” Bir karakter koleksiyonunu dizilmesidir. Swift’in dizeleri String türü ile temsil edilir ve onu tanımlamanın en yaygın yolu bir dize değişmezi kullanmaktır.

Bir dize değişmezi, bir String değerinin ham gösterimidir. Bir dizi karakteri çift tırnak işareti ile çevreleyerek bir dize değişmezi yazarsınız.

Sabit veya değişkene başlangıç değeri sağlamak için dize değişmezleri kullanılabilir:

 

 

let kullanarak bir değişkene bir sabit atarsanız, String değişmez ve değiştirilemez.  var kullanarak bir değişkene bir string atayarak String değişmesine izin veriyorsunuz.

Dize değişkeni birden çok satır olması gerekiyorsa, karakterler kümesini yalnızca üç çift tırnak işareti “”” ile sarın. multiline formda, string değişkeni, açılış ve kapanış tırnakları arasındaki tüm satırları içerir. Açılış tırnak işaretlerinden sonra birinci satır ve bitiş tırnakları önündeki satırda biter.

 

 

 

Konsol çıktısı:

 

 

 

Kapanış tırnak işaretleri (“””) önündeki boşluklar, Swift’e diğer satırların tümünden önce yok saymak için hangi boşlukları yok sayacağını belirtir. Stringlerin her iki satırın da başında boşluk içerse de, dizge sabitinizi bastığınızda bu girinti sıyrılırdı son üç çifte tırnak işareti eşit derecede girintilendi.

String çift tırnak işaretleri içeriyorsa, Swift’ de kaçış karakteri olarak bilinen ters eğik çizgi (backslash) (\) kullanmanız gerekir. Bunun nedeni stringten kaçmanızdır.

let str = " Programlamada geleneksel olarak kullanılan kelime \" Merhaba, Dünya!\""

İstenilen sonuçları elde etmek için kaçış karakterini diğer harflerle ve simgelerle kullanabilirsiniz:

  • Double quote: \”
  • Single quote: \’
  • Backslash: \\
  • Tab: \t
  • Carriage return (return to beginning of the line): \r

Genellikle boş bir string ile başlayarak  daha sonra zamanla eklemek istediğinizi göreceksiniz. Bu, onu değişken yapmak zorunda olduğunuz anlamına gelir. Metni basmadan dizeyi başlatmak için aşağıdaki sözdizimini kullanın:

var myString = ""

Bir Swift String’in boş olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyorsa, Boolean özelliği, isEmpty kullanabilirsiniz:

 

 

 

Beklediğiniz gibi, tek tek karakterler Character türüdür. Ancak, programlamada stringler karakterlerden çok daha yaygındır, aksi belirtilmediği sürece Swift her zaman bir karakter koleksiyonunun türünü veya tek bir karakteri String olarak çıkarır:

let a = "a"                       // 'a' bir String türüdür.


let b : Character = "b" // 'b' bir Character türüdür.

Not: Makaledeki anlatımlar Apple tarafından yayınlanan App Development with Swift kitabının Türkçeye çevirmeye gayret gösterdiğim kitap çalışmasından alınmıştır. Çevirinin tamamı bittikten sonra ücretsiz pdf olarak yayınlanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.