Swift Programlama – String Eşitliği ve Karşılaştırma

Geliştiricilerin genellikle birbirlerine eşit olup olmadıklarını görmek için String değerlerini karşılaştırmaları gerekir.

Sayılarla yaptığınız gibi, == işlecini kullanarak iki stringin eşitliğini kontrol edebilirsiniz. Tahmin edebileceğiniz gibi == aynı sırayla aynı karakterleri denetler. Büyük harfler, küçük harflerle aynı olmadığından, her karakterin büyük harf eşleşmesi durumunda stringlerin değerleri aynıdır.

String eşitliğini kontrol ederken bir stringin büyük harf kullanımını gözardı etmek isteyebilirsiniz. Stringin tümüyle küçük harfli bir modelini aramak için tümünün küçük harfli bir modeliyle karşılaştırarak kullanabilirsiniz, iki stringi aynı yapmak için ise lowercased() metodunu kullanabilirsiniz.

Stringin başına veya sonunu eşleştirmek isterseniz, hasPrefix(_ 🙂 veya hasSuffix(_ 🙂 metodunu kullanabilirsiniz. == gibi bu eşleşmelerde de büyük / küçük harf duyarlıdır.

String içinde başka bir string olup olmadığını kontrol etmek istiyor olabilirsiniz. Alt stringin bulunup bulunmadığını gösteren bir Boolean değeri döndürmek için contains(_:) yöntemini kullanabilirsiniz.

Bir string bir karakter koleksiyonu olduğundan, uzunluğu toplam karakter sayısına eşittir. Herhangi bir koleksiyonun boyutu, count özelliği kullanılarak tespit edilebilir. Stringleri karşılaştırmak veya stringlerin belirli bir gereksinimi karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek için bu özelliği kullanabilirsiniz.

Son bölümde, switch ifadelerini belirli bir durumla ilgili belirli kod bloklarını gerçekleştirmek için nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. Aynı zamanda birden fazla string veya karakter değerini eşleştirmek ve buna göre yanıt vermek için switch ifadesini kullanabilirsiniz.

Daha Fazla String Konuları

Daha önce bahsedilen lowerCased(), hasPrefix(_ 🙂, hasSuffix(_ 🙂 ve contains(_ 🙂 metodlarına benzer şekilde, stringlerin içindeki karakterlerin yerlerini izlemek için yararlı olabilecek çeşitli özellikler ve yöntemlerle gelir; alt stringlerden yeni dizeler yaratmak, mevcut stringlere karakterler veya stringler eklemek ve çok daha fazlası vardır.

Bu işlevselliğin birçoğu tüm Swift koleksiyonları arasında paylaşılıyor. Bakabileceğiniz birkaç faydalı String özelliği ve metodu vardır:

 • startIndex
 • endIndex
 • index(before:)
 • index(after:)
 • index(_:, offsetBy:)
 • substring(to:)
 • substring(from:)
 • substring(with:)
 • insert(_:, at:)
 • insert(contentsOf:, at:)
 • remove(at:)
 • removeSubrange(_:)
 • replaceSubrange(_:, with:)

 

Unicode

Her Swift Stringi, Unicode olarak adlandırılan uluslararası bir bilgi işlem standardına uygundur. Unicode uyumluluğu, Swift’in kısa İngilizce harf ve simgeler listesinin ötesine geçmesini sağlar. Unicode, birden çok dilde kullanılan 128.000’den fazla farklı karakteri kapsar. Bu, karakterler (é), emoji (🐮), semboller (∞), Kanji (七) ve diğer özel karakterlerle ilgili aksanları içerir. Unicode, bu karakterlerin uzunluğunun rasyonel olmasını sağlar, böylece “e”, “é” ve “🐮” nin her birinin uzunluğu 1 olur. Buna ek olarak, Unicode, sağdan sola ve soldan sağa okunan metinleri destekler.

 

Not: Makaledeki anlatımlar Apple tarafından yayınlanan App Development with Swift kitabının Türkçeye çevirmeye gayret gösterdiğim kitap çalışmasından alınmıştır. Çevirinin tamamı bittikten sonra ücretsiz pdf olarak yayınlanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.