Swift Programlama – Birleştirme ve İnterpolasyon

Bazen stringleri birleştirmeniz gerekiyor. + Operatörü sadece sayıları değil; stringleride birleştirebilirsiniz. + yı kullanarak birden fazla String değerinden yeni bir String değeri oluşturabilirsiniz. Buna, bitiştirme denir.

Var olan string bir değişkeni, eklemek veya değiştirmek yapmak için += operatörünü kullanabilirsiniz.

Stringlerin karmaşıklığı arttıkça, + operatörünün kullanılması, kodunuzun işlenmesini zorlaştırabilir. Yukarıdaki kodda, örneğin, “Merhaba!” öncesinde bir boşluk eklemeyi unutabilirsiniz.

Swift, sabitler, değişkenler, literaller ve ifadelerin dahil edilmesini kolaylaştıran bir string enterpolasyonu sözdizimi sağlar. String enterpolasyonu, birçok değeri tek bir String sabitine veya değişkene kolayca birleştirmenizi sağlar.

Bir sabitin veya değişkenin işlenmemiş değerini, backslash (\) ile isimlendirmeden ve değişken adını parantez içine alarak bir Stringe ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, String isim ve yaş sabitlerinin işlenmemiş değerlerini içerir.

Tüm ifadeleri parantez içine yerleştirebilirsiniz. Bu ifadeler her zaman önce değerlendirilecek, sonra saklayacak veya yazdıracaktır.

String enterpolasyonunu kullanarak, a ve b sabitlerinin işlenmemiş değerleri toplama yapıldıktan sonra String olarak yazdırılır.

 

Not: Makaledeki anlatımlar Apple tarafından yayınlanan App Development with Swift kitabının Türkçeye çevirmeye gayret gösterdiğim kitap çalışmasından alınmıştır. Çevirinin tamamı bittikten sonra ücretsiz pdf olarak yayınlanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.